TRAKYA BÖLGESİ TARIM ALANLARINDA GÖRÜLEN EROZYONU ÖNLEMEDE BİLİNÇLİ TOPRAK İŞLEMENİN ÖNEMİ
(IMPORTANCE OF USING MODERN TILLAGE METHODS ON CROPLAND TO PROTECT SOIL EROSION IN THE THRACE REGION OF TURKEY)
 
 
 
 
  Özet
 
Summary 
 Bilinçli Toprak İşlemenin Önemi
Arazilerin Tarımsal Uygunluk Açısından Sınıflandırılması
Su ve Rüzgar Erozyonunun Görülmesinin Nedenleri
Su Erozyonunu Önlemede Toprak İşlemesi
Rüzgar Erozyonunu Önlemede Toprak İşlemesi
Su ve Rüzgar Erozyonuna Karşı Alınacak Önlemler
 
Sonuç
 
Yararlanılan Kaynaklar
Samzer@Hotmail.com
Hazırlayan (prapared bye):Dr. Sam ZER
 Links for:
Turfgrass establishment: http:/Turk.eu.org/uye/suzer
Tıbbi bitkiler(Medical plants): http://Artemis.efes.net/samzer
Resim:1 Eğimli arazide aşırı yağışlar sonucu buğday tarlasında su (sel) erozyonu.
Picture 1: Water erosion after excessive amount of rainfall on slope land grown wheat crop.